About Project

Proje, turizm ve otelcilik sektöründeki mevcut eğitim ve öğretimin hazırlık aşamasının düzenlenmesinde işverenlerin katılımının eksikliğine yanıt verir. Bu kaçırılmış bir fırsattır ve ulusal eğitim sistemleri tarafından üretilen insan kaynakları ile işverenler tarafından gerekli olan insan kaynakları arasında bir uyumsuzluğa yol açabilir. 

İşverenler, meslek okulları ve eğitim kuruluşları, araştırma merkezleri ve geliştirme kuruluşlarından oluşan EU.EM.NET proje ortakları; turizm ve otelcilik sektöründeki mesleki eğitim ve öğretimdeki beceri gereksinimlerinin tahmin edilmesi ve kalite güvencesinin desteklenmesine işverenlerin katılımı için bir Avrupa sistematik yaklaşımının oluşturulması amaçlı bu projenin geliştirilmesi ve uygulanması yeteneğine sahip bir konsorsiyum kurmuştur.

AMAÇLAR

Projenin Amaçları şunlardır:
• İşverenlerin mesleki eğitimde kalitenin arttırılması ve gereksinim duyulan becerilerin tahmini sürecine dahil edilmesinin gerekliliği hakkında farkındalılığı artırmak.
• İşverenleri gereksinim duyulan becerilerin tahmini sürecine dahil etmek için temel bir metodoloji geliştirmek ve turizm ve konaklama sektöründe bu metodolojiyi kullanmak.
• İşverenlerin proje amaçları doğrultusunda sürece dahil edilmesini test edecek kalite göstergeleri geliştirmek.
• Temel metodolojiyi, oluşturulan ağ içinde test etmek ve değerlendirmek, ağın genişlemesine fırsat açmak.
• Sektör tarafından belirlenen, ihtiyaç duyulan becerilere karşılık vermek için ülkelere yol haritası göstermek.
• Mesleki eğitim aktörlerine işverenler ve eğitimciler arasında köprü oluşturacak bir Avrupa ağı oluşturmak ve sürdürülebilirliği için bir dizi önlem hazırlamak.