• picture

  O projekte

  Partneri projektu EU.EM.NET predstavujú zamestnávateľov, odborné školy a vzdelávacie 
  organizácie, výskumné centrá a rozvojové organizácie. Spoločne tvoria konzorcium s cieľom
  vytvoriť európsky systematický prístup k zapojeniu zamestnávateľov do procesov predvídania požiadaviek na zručnosti 
  a zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v cestovnom ruchu. 
 • picture

  Aktuality

  Prijmite pozvanie na záverečnú konferenciu projektu EU.EM.NET spojenú s mezdinárodným workshopom Future Skills. Podujatie sa bude konať 15.10.2015 v Art Hoteli William na Laurinskej 17 v Bratislave. Viac informácií nájdete v pozvánke

 • picture

  Výstupy

  Všetky výstupy nájdete v sekcii Dokumenty.

 • Slovenská prípadová štúdia je dostupná zatiaľ v angličtine. Zhrnutie testovania a odporúčania na jednej strane.

 • Súhrn odporúčaní na základe mapovania situácie v 9 partnerských krajinách je dostupný v slovenskom jazyku.

 • Prehľad situácie v oblasti zapájania zamestnávateľov do mechanizmov formovania OVP a celoživotného vzdelávania je dostupný v slovenčine.

Partneri projektu