PARTENERII DIN PROIECT
  Agenția pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovakia (Coordonator)

SP ADR este o organizație publică aparținând rețelei integrate slovace de ADR-uri. Acesta funcționează în regiunea Bratislava si cooperează cu  toate instituțiile publice, IMM-urile și sectorul ONG-urilor din Slovacia precum și cu organisme similare din UE și țările terțe. Principalele activități se referă la formarea profesională în contextul LongLifeLearning, consultanță și sprijin pentru elaborarea strategiilor socio-economice, management de proiect și formare profesională adaptată. Accentul este pus pe VET, parteneriate pentru dezvoltarea comunității, valorificarea VET și abilitarea părților interesate (IMM-uri, factorii de decizie, școlile VET, precum și asociațiile de IMM-uri, camere și parteneri sociali).

Website: www.rrasenec-pezinok.sk

  abif – Analiză, Consultanță și Cercetare Interdisciplinară, Austria

Cercetarea socială a Institutului de Cercetare abif a vizat  realizarea de proiecte orientate spre aplicațiiși cercetări de înaltă calitate într-o rețea interdisciplinară încă din 1999. Abif și personalul său,format din 8 angajati si 3 colaboratori furnizează expertiză în următoarele domenii: piața muncii; piața mondială a muncii și formare continuă. Abif se bazează pe o largă experiență în evaluarea proiectelor (în calitate de evaluator), dar și în proiectarea unor măsuri de politică pe piața muncii. Abif are, de asemenea, experiență în metodele utilizate pentru training în contextul pieței forței de muncă și de orientare profesională și elaborează ghiduri pentru consilieri, precum și informații de consiliere și orientare în carieră pentru persoanele care doresc să își aleagă un domeniu educațional.

Website: www.abif.at

  Școală Profesională de Turism Prof. Dr. Asen Zlatarov Burgas, Bulgaria

Școala Profesională de Turism Prof. Dr. Asen Zlatarov a fost înființată în 1959 ca un loc de educație profesională, cu accent principal pe achiziția de competențe și satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă din sectorul T & H. Școala este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din Bulgaria, fiind în același timp una care a dovedit prin bogata experiență în domeniul educației și formării profesionale, căeste una dintre cele mai bune școli din Bulgaria.
Școala pregătește personal pentru industria turismului și industria de procesare a alimentelor: bucătari, chelneri, barmani, brutari și cofetari. Școala VET este un partener dorit de către angajatorii din domeniul turistic, după cum reiese și din cooperarea pe care o are de cca zece ani cu Camera Regională de Turism din Burgas. În acest sens, Școala Profesională de Turism Prof. Dr. Asen reprezintă o punte de legătură între educația și formarea profesională și nevoia de pe piața forței de muncă pentru angajați calificați. Școala colaborează direct cu asociațiile patronale și angajatorii operaționali din sectorul Turism și Ospitalitate pentru obținerea de informații privind îmbunătățirea procesului de învățare.

Website: www.pgtbs.com

  Asociația Patronatului Croat, Croația

Asociația Patronală Croată (HUP) a fost înființată în 1993 ca o asociație a angajatorilor non-profit, independentă și bazată pe voluntariat, care protejează și promovează drepturile și interesele membrilor săi. Din 1994 HUP participă ca unic reprezentant al angajatorilor la Consiliul Economic și Social la nivel național, ca cea mai înaltă formă de dialog social în Croația. De la intrarea în vigoare a Legii 1996 a Muncii, HUP (ca un reprezentant independent al angajatorului), capată dreptul legitim la negocieri colective și la acorduri colective. HUP este o voce puternică și independentă, pentru angajatori și antreprenori. Prin înființarea birourilor regionale din Rijeka, Osijek și Split, a organizat o rețea puternică de antreprenori care acoperă, practic,  toate județele. 29 asociații sectoriale CEA reprezintă interesele specifice ale diferitelor industrii.

Website: www.hup.hr

  Camera Croată de Comerț și Meșteșuguri, Croația

Camera Croată de Comerț și meșteșuguri (HOK) este o organizație , profesională independentă, de afaceri, de comercianți și meșteșugari. Membrii săi sunt comercianți și meșteșugari, care efectuează o activitate comercială / de afaceri pe teritoriul Republicii Croația. Calitatea de membru în HOK este obligatorie . Sarcinile HOK sunt următoarele: promovarea meseriilor respective, reprezentarea comercianților și a intereselor meșteșugarilor în fața autorităților de stat și în forumurile de politică economică, oferind autorităților de stat opinii și sugestii privind reglementările activităților de artizanat și meșteșugărie, dar și asistarea negustorilor și a meșteșugarilor în realizarea sarcinilor prevăzute de actele de drept și legislative ale HOK.Între atribuțiile prevăzute de Legea privind comerțul și meseriile, HOK acordă o atenție deosebită educației resurselor umane (formare inițială) dar și formării profesionale continue, prin programul de învățare pe tot parcursul vieții.

Website: www.hok.hr

  Colegiul Economic "Ion Ghica"  Târgoviște, România

Colegiul Economic "Ion Ghica", recomandat de misiunea și obiectivele sale ca "școală europeană", distincție acordată de Ministerul Educației și Cercetării din România, este în același timp:
- Centrul de Resurse pentru Pregătirea Profesională în Domeniul Serviciilor;
- Centrul de Resurse în cadrul proiectului "Parteneri rețele în VET"
- Furnizor de formare profesională continuă- 12 calificări în domeniul serviciilor;
- Centru de Evaluare și acreditare ECDL (Permisul European de Conducere Computer);
Colegiul are experiență în proiecte care vizează învățământul profesional și tehnic, fiind interesat în angajarea efectivă a angajatorilor în întregul proces de îmbunătățire VET, în special în ce privește QARFVET. Partner în Grupul Național pentru Educație și Formare Profesională (GNAC), un grup care reunește specialiști din instituțiile naționale cu responsabilități în evaluarea și asigurarea calității educației și formării profesionale.

Website: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

  YESIDEF - Federația Angajatorilor din Industria de Catering din Turcia, Turcia

YESIDEF este singura asociatie oficială ce reprezintă angajatorii de catering din Turcia. YESIDEF a fost înființată în 2005 de către Adunarea asociațiilor patronale de catering" din Turcia. Este prezentă în calitate de organizație umbrelă pentru întreaga industrie de catering din țară. Membrii YESIDEF sunt asociații patronale cheie în 6 orașe, membrii acestor asociații fiind companii reale de catering care angajează un număr mare de angajați, majoritatea tineri. YESIDEF reprezintă în prezent mai mult de 500 de firme de catering (angajatori). Activitățile YESIDEF au scopul de a consolida industria de catering, ca furnizorîn sectorul T & H sector, și în special a firmelor de catering prin creșterea conștientizării aspectelor legate de calitate, igienă, productivitate, durabilitate și etică , în scopul de a spori competitivitatea lor la standardele UE. Datorită cererii de resurse umane calificate, YESIDEF a stabilit un "comitet de formare" și a semnat un protocol cu Ministerul Educației Naționale (MoNE ) din Turcia pentru a contribui la dezvoltarea învățământului ”food & beverage” în liceele VET .

Website: www.yesidef.com

  Centrul de Educație Publică Erenkoy Zihnipasa, Turcia

Centrul de Educație Publică Erenkoy este o instituție non-profit, care oferă educație pentru persoanele care au abandonat sistemul formal de educație. În conformitate cu cerințele locale și standardele ocupaționale naționale, centrul oferă cursuri în domeniul formării profesionale și tehnice care să conducă la certificare. Educația profesională și cursurile de formare sunt organizate pentru acei oameni care nu au calificarea necesară în scopul de a găsi un loc de muncă adecvat, dar și pentru cei care doresc să își schimbe cariera sau cei care doresc să promoveze interesele profesiei prin abilități și calificăricerute de către un anumit sector. În acest sens, o atenție specială este acordată cursurilor de formare profesională de specialitate, care au ca scop dobândirea de abilități și cunoștințe pentru locuri de muncă în sectorul T & H.

Website: zihnipasahem.meb.k12.tr

  Camera Slovacă de Meserii (SZK), Slovakia

SZK a fost stabilită în conformitate cu Art126/1998 din Legea slovacă ca instituție independentă. Articolul 3 din această lege este baza legală pentru activitățile sale. SZK îndeplinește următoarele sarcini: protejează și sprijină interesele membrilor (IMM-uri sau organizații care desfășoară activități independente), și pentru aceasta organizează învățământ profesional, VET, simpozioane și seminarii la toate nivelurile. SZK oferă, de asemenea, servicii de asistență și de consultare a părților interesate în diferite profesii și pregătește materiale strategice și planuri de măsuri pentru organele centrale ale administrației de stat în domeniul competențelor sale. În acest sens, SZK cooperează îndeaproape cu Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului, Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei și Ministerul Economiei al Republicii Slovace.

Website: www.szk.sk

  Centrul de Cercetări Publice Henri Tudor, Luxemburg

Creat în 1987, Centrul de Cercetări Publice Henri Tudor contribuie la îmbunătățirea și consolidarea capacității de inovare a întreprinderilor și organizațiilor publice din Marele Ducat de Luxemburg. Acesta oferă o gamă largă de servicii ar fi dezvoltarea de instrumente, metode, etichete, certificări, standarde, transferul și analiza valorii. Departamentul de formare CRP Henri Tudor este un actor esențial în lanțul inovării prin activități de promovre a  celor mai bune practici, prin valorificarea și diseminarea în Luxemburg și alte regiuni din UE.

Website: www.tudor.lu

  Rinova Ltd, Marea Britanie

Rinova Ltd este o întreprindere socială specializată în proiectarea, dezvoltarea și implementarea de proiecte de parteneriat inovative în următoarele domenii:
• Ocuparea forței de muncă
• Competențe și învățare
• Artă și Cultură
• Acțiune Socială și Antreprenoriat.
Personalul de la Rinova cumulează circa 25 de ani de experiență în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în Marea Britanie și Europa și un portofoliu extins de muncă de proiect în ceea ce privește învățarea, formarea, calitatea, evaluarea, cu un accent deosebit pe inovație.
Rinova coordonează Rinova Consortium (a se vedea www.rinova.co.uk/rinova-consortium), o rețea unică de angajare și organizații de competențe, care lucrează împreună pentru a crea noi oportunități pentru tineri - cu un accent pe furnizarea creativă și imaginativă în arte, industriile creative dar și în sectoare precum sport, sănătate, timp liber, turism și ospitalitate. Consorțiu s-a îmbogățit permanent cu numărul angajatorilor din aceste sectoare oferind locuri de muncă în creștere.

Website: www.rinova.co.uk

  Centrul pentru Dezvoltare Economică și Socială (CESOR), Macedonia

Centrul pentru Dezvoltare Economică și Socială (CESOR) este o asociație neguvernamentală și non-profit macedoneană pentru construirea și promovarea unei economii durabile bazate pe cunoaștere și dezvoltare economică și socială continuă. Principalii săi piloni de intervenție sunt: construirea de instituții funcționale ale pieței forței de muncă atât publice, cât și private, promovarea pe piața inclusivă a muncii la nivel național și regional, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, crearea de noi locuri de muncă, stimularea educației și învățării pe tot parcursul vieții.
Misiunea CESOR este de a contribui la Integrarea Republicii Macedonia și a Sud-Est-ului Europei prin dezvoltarea socială și economică durabilă, prin cercetare, educație, sprijin profesional, și campanii de advocacy. Viziunea CESOR este de a transforma sud-estul Europei într-un loc în care cunoștințele acționează în calitate de catalizator pentru schimbare, cooperare și dezvoltarea socială și economică stabilă.

Website: www.cesor.eu