DESPRE PROIECT

EU.EM.NET reunește toți actorii-cheie din educație și formare profesională (VET), pentru a lucra împreună la nivelul Uniunii Europene, pentru a rezolva problemele identificate în sectorul turismului și al ospitalității legate de previziunea competențelor și îmbunătățirea calității forței de muncă. Se creează o punte de cooperare durabilă între piața muncii (reprezentată de către asociațiile patronale implicate), sectorul educației (reprezentată de furnizorii de formare profesională și școli), factorii de decizie și instituțiile de cercetare din VET.

Proiectul are drept scop proiectarea unei abordări sistematice europene pentru motivarea angajatorilor de a anticipa cerințele de calificare și susținerea asigurării calității în VET, prin aducerea împreună a actorilor-cheie într-o rețea EU.EM.NET. Proiectul EU.EM.NET include în propria funcționare nevoia de implicare efectivă și eficientă a angajatorilor în procesul general de detectare a noilor competențe, necesare pentru a sprijini competitivitatea și dezvoltarea viitoare a sectorului turismului și ospitalității. Impactul preconizat are o dublă perspectivă: în primul rând, asupra grupurilor-țintă identificate (asociații patronale și IMM-uri, sindicate, factori de decizie, furnizorii de formare profesională, servicii de ocupare, școli VET), toate cele care sunt reprezentate și implicate în implementarea proiectului: în al doilea rând, asupra sistemelor de previzionare a competențelor în industria turismului și a ospitalității la nivelul UE. Rețeaua este deschisă pe termen mediu și lung și altor participanți în perspectiva extinderii proiectului și pentru alte părți interesate relevante pentru domeniul turismului și ospitalității.

EU.EM.NET este axat pe următoarele obiective:
• creșterea gradului de conștientizare a necesității implicării angajatorilor în procesul de anticipare a competențelor necesare pe piața muncii;
• elaborarea unei metodologii de bază și a indicatorilor de calitate pentru motivarea angajatorilor, cu referire la EQARFVET;
• testarea și valorificarea metodologiei de bază în cadrul rețelei stabilite;
• crearea unei "foi de parcurs" pentru a răspunde cerințelor de competențe identificate;
• stabilirea unei rețele europene-EU.EM.NET-și pregătirea unui set de măsuri pentru asigurarea durabilității sale.

Obiectivele au fost proiectate pentru a adresa nevoile și problemele specifice cu care se confruntă acest sector atunci când pun în discuție rolul și responsabilitățile angajatorilor în acest proces.