Projektni Partneri
  Agencija za regionalni razvoj Senec-Pezinok, Slovačka (Koordinator)

Agencija za regionalni razvoj Senec-Pezinok (RDA SP) je javna organizacija koja pripada integriranoj mreži agencija za regionalni razvoj u Slovačkoj. Agencija djeluje na teritoriju Regije Bratislava te surađuje s javnošću, malim i srednjim poduzetništvom te nevladinim organizacijama u Slovačkoj, kao i sa sličnim tijelima u EU i trećim zemljama. Glavne aktivnosti, koje provodi Agencija, vezane su uz strukovno obrazovanje i osposobljavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, savjetovanje i potporu pri izradi socio-ekonomskih strategija, vođenju projekata i posebno prilagođenom strukovnom osposobljavanju. Agencija posebnu pozornost posvećuje strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, razvoju zajednice, partnerstvu, jačanju dionika, vrednovanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u malom i srednjem poduzetništvu, donositeljima odluka, strukovnim školama, kao i udrugama malih i srednjih poduzetnika, komora i socijalnih partnera.

Web stranica: www.rrasenec-pezinok.sk

  abif – Analiza, savjetovanje i interdisciplinarno istraživanje, Austrija

Institut za društvena istraživanja abif provodi praktično primjenjive projekte i visokokvalitetna osnovna istraživanja u interdisciplinarnoj mreži od 1999. Abif, sa svojim interdisciplinarnim osobljem, koje se sastoji od 8 zaposlenika i 3 honorarna djelatnika, posjeduje stručnost u sljedećim područjima: tržište rada, poslovni svijet, daljnje obrazovanje. Abif se oslanja na dugogodišnje iskustvo u evaluaciji projekata, no također posjeduje iskustvo u političkim smjernicama vezanim uz tržište rada. Abif također posjeduje stručnost u metodama obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu tržišta rada i profesionalnog usmjeravanja, izrađuje priručnike za savjetnike te kroz profesionalno usmjeravanje osobama pomaže pri odabiru obrazovanja.

Web stranica: www.abif.at

  Prof. D-r Asen Zlatarov Strukovna škola za turizam Burgas, Bugarska

Prof. D-r Asen Zlatarov Strukovna škola za turizam osnovana je 1959. godine kao mjesto strukovnog obrazovanja usredotočeno na zadovoljavanje potreba tržišta rada za vještinama, znanjem i stručnošću radne snage u turističko-ugostiteljskom sektoru. Škola je jedna od najstarijih obrazovnih institucija u Bugarskoj, dokazano najbolja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Bugarskoj. U školi se obrazuje budući kadar za industriju turizma i pripremu hrane: kuhari, konobari, pekari i slastičari. Škola za strukovno obrazovanje tražen je partner poslodavcima iz Ceha turističkih djelatnika, dokaz čega je naša desetogodišnja suradnja s Regionalnom komorom za turizam regije Burgas. U tom pogledu Prof. D-r Asen Zlatarov Strukovna škola za turizam most je između strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i potreba tržišta rada za kvalificiranim zaposlenicima, budući da škola surađuje izravno s udrugama poslodavaca te na taj način dobiva informacije i zahtjeve za poboljšanjem procesa učenja iz prve ruke, odnosno, izravno od poslodavaca iz sektora turizma i ugostiteljstva.

Web stranica: www.pgtbs.com

  Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i nezavisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Od 1994. godine HUP je jedini predstavnik poslodavaca pri Gospodarskom i socijalnom vijeću na državnoj razini, kao najvišem obliku tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Kao neovisni predstavnik poslodavaca, definiran Zakonom o radu iz 1996., HUP ima legitimno pravo na kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore. HUP je snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku i Splitu, HUP je organizirao snažnu mrežu poduzetnika koja pokriva sve županije. S 29 sektorskih udruga HUP predstavlja specifične interese različitih industrija.

Web stranica: www.hup.hr

  Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska

Hrvatska obrtnička komora (HOK) neovisna je strukovna poslovna organizacija obrtnika. Članovi komore su obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske. Članstvo u Komori je obvezno. Zadaci Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima prilikom donošenja zakona u području obrtništva, pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnutka i poslovanja obrta, obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i Statutom Hrvatske obrtničke komore. U okviru Zakonom o obrtu utvrđenih zadaća Hrvatska obrtnička komora skrbi o obrazovanju svojih kadrova i to naročito provođenjem redovnog obrazovanja na srednjoškolskoj razini i daljnjeg usavršavanja obrtnika i potencijalnih obrtnika u okviru cjeloživotne izobrazbe.

Web stranica: www.hok.hr

  Ekonomska škola "Ion Ghica"  Targoviste, Rumunjska

Ekonomska škola "Ion Ghica",  zbog svoje misije i ciljeva preporučena od strane rumunjskog Ministarstva obrazovanja i istraživanja kao „Europska škola“, istovremeno je:
- Centar za ljudske resurse za stručno osposobljavanje u području usluga;
- Centar za ljudske resurse u projektu „Umreženi partneri u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“
- pružatelj kontinuiranog stručnog osposobljavanja – 12 kvalifikacija u području usluga
- akreditirani evaluacijski centar za ECDL (European Computer Driving License)
Škola ima iskustvo u provedbi projekata namijenjenih strukovnom obrazovanju te je izuzetno aktivna u području učinkovitog uključivanja poslodavaca u proces poboljšanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, naročito kao partner u skupini za osiguranje kvalitete u nacionalnom obrazovanju i strukovnom osposobljavanju, koja okuplja stručnjake iz državnih institucija koji se bave procjenom kvalitete obrazovanja i osposobljavanja. 

Web stranica: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

  YESIDEF – Savez poslodavaca u ugostiteljskoj industriji u Turskoj, Turska

YESIDEF je jedino službeno udruženje koje predstavlja poslodavce u ugostiteljstvu u Turskoj. YESIDEF je osnovan 2005. godine okupljanjem udruga poslodavaca u ugostiteljstvu u Turskoj. Danas je to krovna organizacija cjelokupne ugostiteljske industrije u zemlji. Članovi YESIDEF-a su ključne udruge poslodavaca iz 6 gradova, čiji su članovi poduzeća iz sektora ugostiteljstva koja zapošljavaju velik broj, primarno mladih zaposlenika. YESIDEF trenutno zastupa više od 500 poduzeća u ugostiteljstvu (poslodavaca). Svojim aktivnostima YESIDEF želi ojačati ugostiteljsku industriju kao dio sektora turizma i ugostiteljstva te posebice ojačati poduzeća u ugostiteljstvu, na način da se poveća njihovo razumijevanje kvalitete, higijene, produktivnosti, održivosti i etičnosti, kako bi povećali razinu konkurentnosti u skladu sa standardima EU. Zbog stalne potrebe za kvalificiranim ljudskim resursima, YESIDEF osniva „Odbor za osposobljavanje“ te potpisuje protokol s Ministarstvom državnog obrazovanja (MoNE) u Turskoj u svrhu doprinosa boljem razvoju obrazovanja o hrani i piću u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na srednjoškolskoj razini.

Web stranica: www.yesidef.com

  Centar javnog obrazovanja Erenkoy Zihnipasa, Turska

Centar javnog obrazovanja Erenkoy Zihnipasa je neprofitna obrazovna institucija koja pruža obrazovne usluge osobama koje su napustile ili završile formalno obrazovanje. Sukladno lokalnim potrebama i nacionalnim standardima, naša škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje organizira tečajeve u području strukovnog i tehničkog obrazovanja u kojima polaznici nakon završetka dobivaju certifikate. Ovi su tečajevi namijenjeni osobama bez potrebnih kvalifikacija, kako bi pronašli odgovarajuće zaposlenje, koje žele promijeniti karijeru te onima koji žele unaprijediti interese struke, sposobnosti i kvalifikacije potrebne u sektoru. U tom pogledu posebna je pozornost posvećena specijaliziranim strukovnim tečajevima kojima je cilj usvajanje vještina i znanja potrebnih za obavljanje poslova u turističko-ugostiteljskom sektoru.

Web stranica: zihnipasahem.meb.k12.tr

  Slovačka obrtnička komora (SŽK), Slovačka

SZK osnovana je sukladno slovačkom Zakonu 126/1998 kao neovisna institucija. Člankom 3. tog Zakona definirani su zakonski temelji aktivnosti Komore. SZK obavlja sljedeće aktivnosti: štiti i zastupa interese svojih članova (MSP i samozaposlene osobe) za koje organizira strukovno obrazovanje i osposobljavanje, simpozije i seminare na svim razinama. SZK također pruža potporu i savjetodavne usluge dionicima u različitim zanimanjima te priprema stajališta i strateške materijale za državna administrativna tijela u području svoje stručnosti. U tom smislu, SKZ blisko surađuje s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta, Ministarstvom rada i socijalne skrbi i Ministarstvom gospodarstva Republike Slovačke.

Web stranica: www.szk.sk

  Javni centar za istraživanja Henri Tudor, Luksemburg

Osnovan 1987. godine, Javni centar za istraživanja Henri Tudor doprinosi unapređenju i jačanju inovacijskog kapaciteta poduzeća i javnih organizacija Velikog Vojvodstva Luksemburg. Centar nudi širok raspon usluga poput razvoja alata, metoda, obilježja, certifikata, normi i vrijednosnih analiza. Odjel za obuku Centra Henri Tudor ključni je sudionik u inovacijskom lancu te potiče najbolje prakse, vrednovanje i širenje aktivnosti u Luksemburgu i široj regiji.

Web stranica: www.tudor.lu

  Rinova Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

Rinova Ltd je poduzeće usmjereno prema društveno korisnim ciljevima, specijalizirano za oblikovanje, razvoj i provedbu inovativnih partnerskih projekata u sljedećim područjima:
• Zapošljavanje
• Vještine i znanja 
• Umjetnost i kultura
• Društveno korisne aktivnosti i poduzetništvo 
Osoblje Rinove u svoj rad unosi 25 godina iskustva u sektoru cjeloživotnog obrazovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi te posjeduje opsežno iskustvo u projektnom radu vezanom uz oblikovanje učenja, obuku, osiguranje kvalitete, evaluaciju, s naglaskom na inovaciji. 
Rinova koordinira Konzorcijem Rinova (www.rinova.co.uk/rinova-consortium), jedinstvenom mrežom organizacija za zapošljavanje i stjecanje vještina koje zajedno rade na stvaranju novih mogućnosti za mlade – s naglaskom na inovativnosti i kreativnosti u području umjetnosti, kreativnih industrija, sporta, zdravlja, slobodnog vremena, turizma i ugostiteljstva. Konzorcij usko surađuje s poslodavcima u navedenim rastućim sektorima.

Web stranica: www.rinova.co.uk

  Centar za gospodarski i socijalni razvoj (CESOR), Makedonija

Centar za gospodarski i socijalni razvoj (CESOR) makedonska je nevladina i neprofitna udruga za izgradnju i promicanje održivog gospodarstva temeljenog na znanju i stalnom gospodarskom i socijalnom razvoju. Temeljne djelatnosti Centra su:  izgradnja funkcionalnih institucija tržišta rada, kako javnih, tako i privatnih, poticanje uključivog tržišta rada na nacionalnoj i regionalnoj razini, poboljšanje uvjeta života i rada, stvaranje novih radnih mjesta, poticanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja.
Misija CESOR-a je doprinijeti boljoj integraciji Republike Makedonije u jugoistočnoj Europi, održivom društvenom i gospodarskom razvoju kroz istraživanje, obrazovanje, stručnu potporu i djelovanje kroz kampanje.
Vizija CESOR-a integrirana je i gospodarski jaka jugoistočna Europa, mjesto u kojem je znanje katalizator promjene, suradnje i stabilnog društvenog i gospodarskog razvoja.

Web stranica: www.cesor.eu