• picture

  Относно проекта

  Проектът обединява всички ключови ПОО (професионално образование и обучение) участници  да работят заедно на европейско равнище за разрешаване на установените проблеми в областта на туризма и туристическия сектор, свързани с прогнозиране на уменията и качеството на работната ръка. Той създава мост за устойчиво сътрудничество между пазара на труда, представляван от участващите асоциациите на работодатели, отговорни лица, предоставящите ПОО и училища и VET-ориентирани изследователски институти по допълващ начин.


 
 • picture

  Новини

  EU.EM.NET - проект, насочен към ангажирането на работодателя и да се предвидят необходимите умения и подкрепа за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение в областта на туризма и хотелиерството - започна с встъпителна среща, проведена на 4-5 декември 2012 г. в Братислава , Словакия.

 • picture

  Резултати

  Основният продукт ще бъде широка мрежа от заинтересовани страни, работодатели и предоставящите обучение, в областта на туризма и туристическия сектор, работещи заедно на базата на нова основна методология, разработена в рамките на проекта.

Консорциум на проекта